Sunday, March 30, 2014

जयवर्षशुभाशयाः !!


एक दोन तीन चार | नवी वर्षं फार फार ||
एकदा उगवे जानेवारीत | मग मार्चान्तीच्या बजेटवारीत ||
दिवाळीत आहे पुन्हा पुन्हा ! अभीष्टचिंतन करा करा ना||
"सारखं होतं काम फार | मेसेज मेल नि कॉल हजार" !!
फोन पुकारी असहकार || म्हणे - नाही संपर्क करणार !!
समजावत मी म्हटले त्याला | "रुसू नको बा ऐन वक्ताला !!
बॅटरी ऊर्जा संपून जाते ! रिचार्ज मग अनिवार्यचि होते !!
तशीच उर्मी सगळी आटता | नववर्षच मग ठरते त्राता ||
गुढीपाडव्या विशेष मोल | वसंतोत्सवाची चाहूल |
शिशिरे पाने गळून जाती | चैत्र पालवीने टवटवती ||
निसर्ग नव सौंदर्ये नटता | हेच पर्व ते युगादिकरिता! "||
हासून मग तो तयार होई | शुभाशया मग धाडून देई !!वृध्येवहि ज्ञानबले, जयं प्राप्नुयाज्जये |
मधुपर्वणि युगादौ वै, सकलं मङ्गलं भवेत् ||

No comments:

Post a Comment