Thursday, April 11, 2013

युगाब्द: ५११५विजय संवत्सरारम्भः 
गुढी पाडवा आणि नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा !
शुभमस्तु ते नूतन-संवत्सरम् लभेत बहु संपदन्न  विपदा कदा भाययेत् 
मनस्तु  शान्तं सुखी भवत्विति  शुभं चिन्तये |
जरामययुतं विचारकलिलं मनः खण्डयेत् 
भवेद्धि मधुना युतं हि धरणीपदं मङ्गलं  ||


मिळोत बहु संपदा न भिववो कधी संकटे 
मनास सुख शांती ती मिळून सर्व हो नेटके | 
जुनाट जर्जर विचार सगळे चला टाकूया 
शुभप्रद ठरो नवीन मधुपर्व पृथ्वीपदा ||