Tuesday, March 18, 2014

२९ जानेवारी - अद्भुत, अनुपमेय, अनोखे - १


फोटोग्राफरचा फोटो!

वरून दिसणारे दृश्य .. खाली उतरण्यापूर्वी


इंग्रजी नाही ही पाटी... इथे कसली तरी जाहिरात आहे बहुधा !


Long Root Bridge वर कृष्णन


दीर्घ मूलसेतु - अर्थात - Long Root Bridge


...to be continued

No comments:

Post a Comment