Thursday, May 27, 2010

नको पावसाळया

नको पावसाळया अंत आता पाहू
घाम हा सारखा येत आहे !
तप्त भट्टीमाजि भाजून निघावे
मजलागी तैसा "ताप" देवा ;
तुजवीण "गार" ना दुजे त्रिभुवनी
धाव हो जननी वर्षा-आई!
'घाम-घाम-घामे'; पूर्ण शुष्क झालो ,
चिंब न्हाउ दे रे मानवास |

(मूळ काव्य :
नको देवराया अंत आता पाहू... --संत कान्होपात्रा
http://www.aathavanitli-gani.com/Print%20Html/216.htm)